Hotel Van der Valk, Utrecht
Vrijdag 7 december 2018

4e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Met zorg voor uw juridische update
Jaarcongres gezondheidsrecht

Home

Slotspeech prof. dr. Erik Scherder (bekend als de ‘Breinprofessor’ uit De Wereld Draait Door)

Boeiend en veelzijdig rechtsgebied
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners en de positie van zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aspecten.

Veel ontwikkelingen
De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied.

Stel uw eigen programma samen
Na de plenaire opening worden twaalf deelsessies gegeven waarvan u er vier kunt bijwonen. Zo stelt u uw eigen programma samen van onderwerpen, die voor uw praktijk het meest relevant zijn. Het jaarcongres biedt verder volop gelegenheid tot het ontmoeten van uw vakgenoten en het stellen van vragen aan de juridisch specialisten vanuit wetenschap, advocatuur en rechtspraak.

Aspecten die dit jaar centraal staan tijdens het congres zijn:

 • Alle uitslagen direct inzichtelijk voor patienten: goede zorg of gevaarlijk transparantiefundamentalisme?
 • EHRM en invloed op het gezondheidsrecht
 • Highlights tuchtrechtspraak 2018 en update aanpassingen Wet BIG
 • Goed bestuur en toezicht in de zorg: eerste ervaringen met de nieuwe Governancecode Zorg
 • Proportionele aansprakelijkheid: o.a. hoe is proportionele aansprakelijkheid gekwantificeerd via een berekend ‘attributie risico’?
 • Kwaliteit van zorg: actualiteiten toezicht en handhaving
 • Samenwerking in de zorg: (welke) juridische jas voor de toekomst!
 • Uitkomsten onderzoek naar de nieuwe Geschilleninstanties onder de Wkkgz
 • Actualiteiten bekostiging, financiering en zorginkoop
 • Van de Wet Bopz naar de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en dwang
 • Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Thema’s voor de nieuwe GOMA
 • Omgaan met patiëntgegevens in het AVG-tijdperk
 • Hoe houd je je brein gezond?

Dit jaarcongres wordt georganiseerd door GZR Updates Gezondheidsrecht in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch.

Dit jaarcongres (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (Medisch) Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht

Met onder andere

Universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht (VU) Plv.-Bopz-rechter
Vrije Universiteit (VU), Amsterdam
Redacteur GZR Updates
Advocaat/Partner, Velink & De Die advocaten
Advocaat/Compagnon, Nysingh advocaten-notarissen
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Redacteur GZR Updates
Advocaat, Van Benthem & Keulen, Utrecht Universitair docent gezondheidszorg, Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit
Bekend als de ‘Breinprofessor’ uit De Wereld Draait Door
Hoofdredacteur GZR Updates
Universitair docent Gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam (UvA)