Hotel Van der Valk, Utrecht
Vrijdag 6 december 2019

5e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Met zorg voor uw juridische update
Jaarcongres gezondheidsrecht

Home

Programma in voorbereiding
Aanmelden al mogelijk!

Boeiend en veelzijdig rechtsgebied
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners en de positie van zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aspecten.

Veel ontwikkelingen
De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied.

Dit jaarcongres wordt georganiseerd door GZR Updates Gezondheidsrecht in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch.

Dit jaarcongres (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

  • Advocatenkantoren
  • Zorginstellingen
  • Letselschadebureaus
  • (Medisch) Verzekeraars
  • Overige juridisch adviseurs letselschade
  • Rechtshulpverleners
  • Rechterlijke macht

Met onder andere

Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen
Rechter-plaatsvervanger Bopz-zaken, Rechtbank Gelderland
Redacteur GZR Updates
Advocaat/Partner, Velink & De Die advocaten
Advocaat/Compagnon, Nysingh advocaten-notarissen
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Hoofdredacteur GZR Updates
Universitair docent Gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam (UvA)