Jaarcongres
5e Jaarcongres Gezondheidsrecht
Met zorg voor uw juridische update

11. Actualiteiten zorgbekostiging en zorgcontractering

Tijden
-

In deze deelsessie wordt u bijgepraat over actuele rechtsontwikkelingen op het terrein van de bekostiging en contractering van de zorg (care en cure). De meest relevante en in het oog springende ontwikkelingen worden besproken, zoals de (voorgenomen) wijzigingen en aanpassingen in de zorgspecifieke wet- en regelgeving die ziet op zorgbekostiging en zorgcontractering. Daarnaast is er aandacht voor de rechtspraak en regelgeving rond zorgcontractgeschillen, materiële en formele controles, horizontaal toezicht en geschillen rondom groeiruimte en omzetplafonds.

  • Welke ontwikkelingen zijn er rondom de hoofdlijnenakkoorden 2018-2022?
  • Met welke actuele rechtspraak rond zorgcontractering, materiële controles en extrapolatie, machtigingsvereisten, cessieverboden en hinderpaalcriteria moet u rekening houden?
  • Wat is de stand van zaken van het nieuwe plan van minister Hugo de Jonge voor de wijziging art. 13 Zvw?