Jaarcongres op locatie
9e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Deelsessie 14. Privacy en gegevensbescherming: ontwikkelingen en actualiteiten

Spreker
mr. Erik Luijendijk, Advocaat Gezondheidsrecht - Holla legal & tax
mr. Femmie Schets, Advocaat Artificiële Intelligentie, Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy - Holla legal & tax
Locatie/zaal
Tijden
-

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is nadrukkelijk ingezet op samenwerking in (regionale) zorgnetwerken. Inmiddels hebben vele samenwerkingsinitiatieven het daglicht gezien. Digitale gegevensuitwisseling is hierin een belangrijke voorwaarde. Daarnaast gaan we in op Artificial Intelligence (AI). Ook in de zorg is de ontwikkeling en inzet van AI-systemen aan een opmars bezig, denk aan zorgrobots, ChatGTP en monitoringsystemen. Maar met de opkomst van AI is het ook van cruciaal belang geworden om na te denken over de juridische implicaties ervan. En welke andere actualiteiten op het terrein van privacy en gegevensbescherming zijn van belang voor uw praktijk? Aan bod komt:

  • Actuele ontwikkelingen digitale gegevensuitwisseling in het kader van het Integraal Zorgakkoord
  • Europese ‘AI Act’ in aantocht en andere juridische vraagstukken rondom de inzet van Artificial Intelligence in de zorg
  • Update van actuele jurisprudentie en (nieuwe) wetgeving