Jaarcongres
7e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Deelsessie 2. Het sociaal domein als onderdeel gezondheidsstelsel: actualiteiten & ontwikkelingen

Tijden
-
  • Actualiteiten rechtspraak Jeugdwet/Wmo 2015;
  • Actualiteiten afbakeningsproblematiek binnen het gezondheidsstelsel (afbakening met de Zvw en Wlz);
  • Ontwikkelingen binnen het sociaal domein (waaronder het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet).