Jaarcongres op locatie
7e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Hoe flexibel kan het toezicht zijn?

Tijden
-

Tijdens de coronacrisis waren flexibiliteit en aanpassingsvermogen voor de zorgsector belangrijker dan ooit. En dat zelfde gold ook de toezichthouder op die zorg (IGJ). Ook de inspectie werd soms voor ingewikkelde dilemma’s geplaatst. Vroeger was de rol van de inspectie vooral het controleren op naleving van wetten en regels. Later hield de IGJ steeds meer vanuit vertrouwen toezicht op kwaliteit en is het toezicht vooral gericht op leren en verbeteren. Maar als de wereld verandert, wat is dan de rol en de taak van een toezichthouder? Volgen we de wet of dienen we de burgers? Hoe zijn we het effectiefst? En waar voegen we maatschappelijk waarde toe?