Jaarcongres op locatie
9e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Deelsessie 3. Het sociaal domein als onderdeel van het gezondheidsstelsel:

Spreker
mr. Esther Lam, Jurist - &jeugd
mr. dr. Bastiaan Wallage, Advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht - Van Benthem & Keulen B.V.
Locatie/zaal
Tijden
-

actualiteiten & ontwikkelingen

Het sociaal domein is onderdeel van het gezondheidsrecht. Onder het sociaal domein verstaan we het veld dat uitvoering geeft aan de Jeugdwet, Wmo 2015 en deels de Wet publieke gezondheid. Aan bod komt:

  • Hervormingsagenda jeugd en voortgang Toekomstvisie kind- en gezinsbescherming (brief TK 20 juni 2023)
  • Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen
  • Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015
  • Actualiteiten jurisprudentie Jeugdwet/Wmo 2015