Jaarcongres op locatie
8e Jaarcongres Gezondheidsrecht
Met zorg voor uw juridische update

Programma

vrijdag 14 oktober 2022

-
Ontvangst deelnemers
-
Opening en welkom door de dagvoorzitter
-
De impact van een medisch incident op ons brein:

waarom het voor de patiënt lastig is om zakelijk te reageren

-
Ronde I - Deelsessie: 1, 2, 3 en 4
Sessie 1. Highlights tuchtrechtspraak

Overzicht relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar

Sessie 2. Publiek gezondheidsrecht en preventie

Op basis van onze Grondwet heeft de overheid de plicht om zorg te dragen voor de volksgezondheid. Het 'publiek?gezondheidsrecht' omvat?de?rechtsregels die de overheid ter beschikking staan om?de volksgezondheid te beïnvloeden en te normeren. In deze bijdrage komen wetgeving en andere (grond)wettelijke normen en beginselen, zoals het EU-recht, de rechten van de patiënt en de op hulpverleners rustende professionele standaard aan bod. De volgende thema’s worden behandeld:

 • Regulering van screening
 • Vaccinatie
 • Regulering van ongezonde producten als tabak en junkfood
Sessie 3.Het sociaal domein als onderdeel van het gezondheidsstelsel: actualiteiten & ontwikkelingen
Sessie 4. Juridische aspecten van goed bestuur
-
Wisseling deelsessies
-
Ronde II - Deelsessie: 5, 6, 7 of 8
Sessie 5. Zorgnetwerken en aansprakelijkheid

Een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg betreft ‘netwerkzorg’. Deze vorm van zorg heeft verbetering van zorg tot doel; de patiënt heeft baat bij de juiste zorg op de juiste plek. Netwerkzorg is dus een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg. Aan bod komt:

 • De ontwikkeling van netwerkzorg
 • De varianten waarin netwerkzorg kan voorkomen
 • De toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht als het gaat om samenwerkingsgebreken met schade tot gevolg

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over passende oplossingen.

Sessie 6. Evalutie Wet zorg en dwang (Wzd) in de praktijk
Sessie 7.Veranderingen in de ethische en juridische normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek
Sessie 8. Ontwikkelingen in de ziekenhuisorganisatie
-
Lunch
-
Ronde III - Deelsessie: 9, 10, 11 of 12
Sessie 9. Highlights tuchtrechtspraak (herhaling van deelsessie 1)
Sessie 10. Evaluatie Wet verplichte ggz (Wvggz) in de praktijk
Sessie 11. EVRM en het gezondheidsrecht

De jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens speelt een belangrijke rol in het gezondheidsrecht. In deze sessie wordt de rol en benadering van het Hof verduidelijkt aan de hand van een aantal belangrijke thema’s. Aan bod komen:

 • De wijze van toetsing door het Hof van gezondheidsrechtelijke vragen
 • Toegang tot en kwaliteit van zorg
 • Vrijheidsontneming en -beperking
 • Preventie en vaccinatie
 • Euthanasie, abortus en andere medisch-ethische kwesties
Sessie 12. Zorginkoop en regulering: ontwikkelingen en actualiteiten
-
Pauze en wisseling deelsessies
-
Ronde IV - Deelsessie: 13, 14, 15 of 16
Deelsessie 13. Zorgnetwerken en aansprakelijkheid (herhaling van deelsessie 5)

Een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg betreft ‘netwerkzorg’. Deze vorm van zorg heeft verbetering van zorg tot doel; de patiënt heeft baat bij de juiste zorg op de juiste plek. Netwerkzorg is dus een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg. Aan bod komt:

 • De ontwikkeling van netwerkzorg
 • De varianten waarin netwerkzorg kan voorkomen
 • De toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht als het gaat om samenwerkingsgebreken met schade tot gevolg

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over passende oplossingen.

Sessie 14. Privacy en gegevensbescherming
Sessie 15. Actualiteiten strafrecht in de zorg
Sessie 16. Verordening artificial intelligence
-
Terug naar de plenaire zaal
-
“Magic Minded”: magie met een boodschap!
-
Afsluiting door de dagvoorzitter