Congres op locatie
9e Jaarcongres Gezondheidsrecht

prof. mr. Corrette Ploem

Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht
Amsterdam UMC – locatie AMC

Bijzonder Hoogleraar Recht, zorgtechnologie en geneeskunde vanwege de KNMG, FdR/Universiteit van Amsterdam
Jurist-lid, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
Redactielid, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Lid, Gezondheidsraad (Commissies BVO & Ethiek en Recht)